KPI GitLab

Git repozitar Katedry počítačov a informatiky na TUKE určený pre projekty a zadania študentov a zamestnancov.

V prípade problémov kontaktujte administrátora.

KPI GitLab