E

Evidovanie dopravnej situacie

Mário Želonka, Katarína Šinaľová