Commit 7d3bf9d4 authored by p's avatar p
Browse files

fix tabs and predict_robbery.py exceptions

parent 937ace80
......@@ -16,7 +16,7 @@ def stemmed_phrase(text):
ps = nltk.stem.PorterStemmer()
return ' '.join([ps.stem(w) for w in filtered_sent])
clf_list = []
model_list = []
for i in range(1, 6):
data = pd.read_csv('train' + str(i) + '.tsv', sep='\t')
......@@ -24,18 +24,19 @@ for i in range(1, 6):
tf = TfidfVectorizer()
text_tf = tf.fit_transform(X_train)
clf = MultinomialNB().fit(text_tf, data['Sentiment'])
clf = MultinomialNB()
clf.fit(text_tf, data['Sentiment'])
clf_list.append(clf)
model_list.append((clf, tf))
def predict(phrase):
stemmed = stemmed_phrase(phrase)
transformed = tf.transform([stemmed])
result = 0
for clf in clf_list:
result += clf.predict(transformed)[0]
for clf, tf in model_list:
transformed = tf.transform([stemmed])
a = clf.predict(transformed)
result += a[0]
return result
......
......@@ -11,11 +11,11 @@ Sentiment Phrase
0 Dajme vsetky peniaze na ucet.
0 Chceli by sme si otvorit spolocny ucet.
0 Hypotekarny uver je velmi vyhodny.
0 Co potrebujem na vybavenie pozicky.
0 Len obciansky preukaz.
0 Prihlasite sa vasim hlasom.
0 Stiahnite si aplikaciu tatra banky.
0 Kolegyna vam poradi.
0 Pridte zajtra.
0 Nemusite sa o to vobec bat, my za vas vsetko vybavime.
0 Ako vam pomozem?
0 Co potrebujem na vybavenie pozicky.
0 Len obciansky preukaz.
0 Prihlasite sa vasim hlasom.
0 Stiahnite si aplikaciu tatra banky.
0 Kolegyna vam poradi.
0 Pridte zajtra.
0 Nemusite sa o to vobec bat, my za vas vsetko vybavime.
0 Ako vam pomozem?
......@@ -8,13 +8,13 @@ Sentiment Phrase
1 Ticho lebo budem strielat.
1 Pokuste sa o nieco a ja vas zastrelim.
1 Nic neskusaj lebo ta zabijem.
0 U nas to mate bezplatne.
0 Nie, nie to je v poriadku.
0 Ako to funguje, kedy neplatim nic?
0 Co poviete na studentsky ucet bez poplatkov?
0 Mate nanho narok do konca studia.
0 Poprosim vas podpis sem a sem.
0 A este jeden.
0 Kolko by ste chceli vlozit?
0 Chcela by som vlozit sedem tisic.
0 Vas urok bude dve percenta mesacne.
0 U nas to mate bezplatne.
0 Nie, nie to je v poriadku.
0 Ako to funguje, kedy neplatim nic?
0 Co poviete na studentsky ucet bez poplatkov?
0 Mate nanho narok do konca studia.
0 Poprosim vas podpis sem a sem.
0 A este jeden.
0 Kolko by ste chceli vlozit?
0 Chcela by som vlozit sedem tisic.
0 Vas urok bude dve percenta mesacne.
Sentiment Phrase
1 Prepad!
1 Hore ruky!
1 Ruky hore!
1 Otvor trezor.
1 Hore ruky!
1 Ruky hore!
1 Otvor trezor.
1 Na zem!
1 Mobily sem!
1 Peniaze do tasky!
1 Naval prachy!
1 Chcem prachy!
1 Sem prachy!
1 Chcem peniaze!
1 Naval prachy!
1 Chcem prachy!
1 Sem prachy!
1 Chcem peniaze!
1 Ticho!
1 Ani slovo!
1 Ani slovo!
1 Ziadna policia!
1 Toto je prepad!
1 Vsetci lahnut na zem!
1 Daj do tej tasky peniaze.
1 Tu daj prachy.
1 Vsetci ticho!
1 Vsetci ticho!
1 Nevolat nikoho, lebo budem strielat.
1 Niekto si to odnesie.
1 Neopovaz sa niekoho volat.
1 Niekto si to odnesie.
1 Neopovaz sa niekoho volat.
0 Traja ho prepadli zo zadu.
0 Poprosim vas peniaze dajte sem.
0 Banka je otvorena od rana.
0 Dobry den.
0 Co si prajete?
0 Dobry den.
0 Co si prajete?
0 Vcera vykradli banku.
0 Spadlo mi pero na zem.
0 Som v banke, nemozem teraz hovorit.
......@@ -36,7 +36,7 @@ Sentiment Phrase
0 Prosim zavolaj mi neskor, akurat som na rade.
0 Chcela by som zajst do potravin.
0 Uvidim aka bude odozva.
0 Takto by sa z nich stali efektivnejsi clenovia spolocnosti na slovensku.
0 Uz su v penazenke.
0 Doma to urobim.
0 Co by si bezo mna robila?
0 Takto by sa z nich stali efektivnejsi clenovia spolocnosti na slovensku.
0 Uz su v penazenke.
0 Doma to urobim.
0 Co by si bezo mna robila?
......@@ -3,7 +3,7 @@ import pymssql
def mssql_connect():
return pymssql.connect(
server='displaymanagersql.database.windows.net',
user='displaymanageruser@displaymanagersql',
password='Display@Manager',
server='localhost',
user='SA',
password='<YourStrong!Passw0rd>',
database='bank_robbery')
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment