README.md 514 Bytes
Newer Older
Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
1
2
# 18_Roomate_tracker

Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
3
4
5
6
Git slúžiaci pre potreby predmetu tímový projekt na tému Roomate Tracker.

Roles:

Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- M. Porezaný -  SCRUM, Backend
- D. Lukáč - Backend
- D. Kudla - Backend 
- T. Krupa - Frontend
- D. Suchanič - Frontend

Technology:
- Firebase - Firestore
- React
Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
16
17
18

Next meeting:

Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
19
20
- Pon 26.10.2020 17:00

Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
21
22

TODO:
Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
23
24
25
26
27
- [ ] Backend structure - Mišo
- [ ] Frontend structure - Dávid
- [ ] Firebase - Dominik
- [ ] Poslať NDA Nezabudnite
- [ ] Install IDE
Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
28

Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
29
Dohodnúť prípadne stretnutie s grafikom.
Michal Porezaný's avatar
Michal Porezaný committed
30
31
32