main.py 8.56 KB
Newer Older
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
1
# importovanie kniznic
2
3
4
5
6
7
import sys
import os
import datetime

from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter
import numpy as np
8
from pathlib import Path
9
10
11
12
13
14
15
16

import gym
from gym.wrappers import AtariPreprocessing
from gym.wrappers import FrameStack
from gym.wrappers import Monitor

from utils.constant import *
from utils.atari_wrappers import make_env
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
17
18
# from utils.atari_wrapper_openai import make_atari, wrap_deepmind,
                     wrap_pytorch
19

20
21
22
sys.path.append(os.path.abspath('../dp-2020'))
sys.path.append(os.path.abspath('../../'))

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
23
from utils.openai_baseline import make_atari, wrap_deepmind
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
24
from utils.atari_wrapper_openai import WrapPyTorch
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
25

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
26
# nacitanie jednotlivych agentov pre rozne vylepsenia
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
27
if True:
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
  from agents.deep_q_network.agent 
          import Agent as DQNAgent
  #Double
  from agents.double_deep_q_network.agent 
          import Agent as DDQNAgent
  #Dueling
  from agents.dueling_deep_q_network.agent 
          import Agent as DuelDQNAgent
  from agents.dueling_double_q_network.agent 
          import Agent as D3QNAgent
38
  # Noisy
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  from agents.noisy_deep_q_network.agent 
          import Agent as Noisy_DQNAgent
  from agents.noisy_dueling_deep_q_network.agent 
          import Agent as Noisy_DuelDQNAgent
  from agents.noisy_dueling_double_q_network.agent 
          import Agent as Noisy_D3QNAgent
  
  #Distributional
  from agents.distributional_deep_q_network.agent 
          import Agent as C51_DQNAgent
          
  #Rainbow
  from agents.rainbow_deep_q_network.agent
          import Agent as Rainbow_DQNAgent
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
53
54

def main(short_name, full_name, agent, per):
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
55
56
57
58
  # inicializacia prostredia a nastavenie predspracovania
  env = gym.make(ENVIRONMENT)
  env = wrap_deepmind(env)
  env = WrapPyTorch(env)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
59

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
60
  # nastavenie ci sa vyuzije priorizovany pamatovy zasobnik
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
61
62
63
64
65
  if per:
    using_per = "using_PER"
  else:
    using_per = "using_RM"

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
66
67
68
69
  # nastavenie Tensorboardu
  run_name = "runs/{}/{}/{}".format(full_name,using_per,
                 datetime.datetime.now()
                 .strftime("%Y-%m-%d_%H-%M"))
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
70
71
  writer = SummaryWriter(run_name)

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
72
  # nastavenie mena pre ulozenie videa z procesu trenovania
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
73
  file_name = f"{short_name}_{using_per}"
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
74

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
75
76
77
78
79
  video_path = os.path.join(
    os.getcwd(), f"resources/video/{file_name}")
  Path(video_path).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
  env = Monitor(
    env, f"resources/video/{file_name}", force=True)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
80

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
81
  # incializacia agenta
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
82
83
  agent = agent

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
84
85
  # inicializacia hodnot, ktore sa budu pouzivat pri trenovacom
  # procese
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
86
87
  best_score = 0
  learn_steps = 0
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
88
  avg_score = 0
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
89
90
  scores = []

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
91
  # pociatocne hodnoty do Tensorboardu
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
92
93
94
  writer.add_scalar('Epsilon', agent.epsilon, learn_steps)
  writer.add_scalar('Best Score', best_score, learn_steps)
  writer.add_scalar('Score', best_score, learn_steps)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
95
96
97
  if per:
    writer.add_scalar('Beta', agent.memory.beta, learn_steps)

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
98
  # trenovaci proces
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
99
  for episode in range(NUM_OF_EPISODES):
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
100
    # zaciatok epizody
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
101
102
103
104
    state = env.reset()
    done = False
    score = 0

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
105
    # opakuje az pokial agent nezomrie
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
106
107
108
    while not done:
      action = agent.choose_action(state)
      next_state, reward, done, info = env.step(action)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
109
110

      # aktualizacia agentoveho zasobnika
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
111
      experience = (state, action, next_state, reward, done)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
112
      agent.append_experience(experience)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
113

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
114
115
      # ak agent disponuje dostatocnym poctom spomienok na
      # mozny proces trenovania
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
116
117
118
119
120
121
122
123
      if agent.is_train_process_possible():
        agent.train()
        agent.decay_epsilon()

      score += reward
      state = next_state
      learn_steps += 1

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
124
125
      # kazdych n krokov agent si aktualizuje vahy v cielovej
      # sieti
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
126
127
128
      if learn_steps % TARGET_NET_UPDATE == 0:
        agent.replace_weights()

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
129
    # ulozi model na urcitej epizode
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
130
    if episode in [200, 1000, 2000, 3000]:
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
131
132
      agent.save_model(str(episode))

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
133
    # ulozi model ak dosiahne najlepsie priemerne skore
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
134
135
136
    if agent.epsilon == agent.eps_min:
      if avg_score >= best_score:
        agent.save_model("best_model")
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
137

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
138
    # ulozi najlepsie skore
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
139
    if episode >= 400:
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
140
141
      best_score = avg_score if best_score < avg_score 
                  else best_score
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
142

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
143
    scores.append(score)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
144
    avg_score = np.mean(scores[-50:])
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
145

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
146
    # vypis pri procese trenovania    
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
147
    print('episode: ', episode, 'score: ', score,
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
148
149
150
       ' average score %.1f' % avg_score, 
       'best score %.2f' % best_score,
       'epsilon %.2f' % agent.epsilon, 'steps', learn_steps)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
151
152
153
154
155

    writer.add_scalar('Epsilon', agent.epsilon, learn_steps)
    writer.add_scalar('Best Score', best_score, learn_steps)
    writer.add_scalar('Score', score, learn_steps)

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
156
157
158
    if per:
      writer.add_scalar('Beta', agent.memory.beta, learn_steps)

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
159
160
161
  writer.close()
  env.close()

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
162
163
  return avg_score, best_score, learn_steps

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
164
165

if __name__ == "__main__":
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
166
  # kombinacie algoritmov pre trenovanie
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
167
  combinations = [
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
168
    # (1, False), #DQN RM
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
169
    # (2, True), #DDQN Priority
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
170
    # (2, False), # DDQN RM
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
171
    # (4, False), #Dueling Double DQN RM
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
172
    # (5, False), #Noisy DQN RM
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
173
174
    # (9, False), # C51 DQN RM
    # (10, True), #rainbow
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
175
    (10, False) # rainbow
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
176
177
  ]

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
178
  # nazvy pre jednotlive algoritmy
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
179
180
  network = {
    1: {
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
181
182
      "full_name": "_deep_q_network",
      "short_name": "_DQN",
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
183
184
185
      "agent": DQNAgent
    },
    2: {
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
186
187
      "full_name": "_double_deep_q_network",
      "short_name": "_DDQN",
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
188
189
      "agent": DDQNAgent
    },
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
190
191
192
193
194
    3: {
      "full_name": "_dueling_deep_q_network",
      "short_name": "_DuelingDQN",
      "agent": DuelDQNAgent
    },
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
195
    4: {
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
196
197
      "full_name": "_dueling_double_q_network",
      "short_name": "_D3QN",
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
198
      "agent": D3QNAgent
199
200
    },
    5: {
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
201
202
      "full_name": "_noisy_deep_q_network",
      "short_name": "_Noisy_DQN",
203
204
      "agent": Noisy_DQNAgent
    },
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
    6: {
      "full_name": "_noisy_dueling_deep_q_network",
      "short_name": "_Noisy_DuelingDQN",
      "agent": Noisy_DuelDQNAgent
    },
    7: {
      "full_name": "_noisy_dueling_double_deep_q_network",
      "short_name": "_Noisy_D3QN",
      "agent": Noisy_D3QNAgent
    },
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
215
216
217
218
219
220
    8: {
      "full_name": "_n_step_deep_q_network",
      "short_name": "_N_step_DQN",
      "agent": N_Step_DQNAgent
    },
    9: {
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
221
222
      "full_name": "_C51_deep_q_network",
      "short_name": "_C51_DQN",
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
223
      "agent": C51_DQNAgent
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
224
    }
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
225
    10: {
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
226
227
      "full_name": "_Rainbow_deep_q_network",
      "short_name": "_Rainbow_DQN",
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
228
      "agent": Rainbow_DQNAgent
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
229
    }
230
  }
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
231
232
  
  # pre kazdu zvolenu kombinaciu trenuj agenta
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
233
234
235
  for combination in combinations:
    selected_network = combination[0]
    per = combination[1]
236

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
237
238
239
    short_name = network[selected_network]["short_name"]
    full_name = network[selected_network]["full_name"]
    agent = network[selected_network]["agent"](per)
240

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
241
    # vypis zahajenia treningoveho procesu
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
242
243
244
    print("Init training process with these parameters:")
    print("method: ", full_name)
    print("using Prioritized Experience replay in Agent: ", per)
245

Eduard Pizur's avatar
fixing    
Eduard Pizur committed
246
    # train
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
247
248
    avg_score, best_score, learning_steps = main(
      short_name, full_name, agent, per)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
249

Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
250
    # ulozenie vysledku trenovania do textoveho suboru
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
    with open("resultsContinueLast.txt", "a") as f:
      today = datetime.date.today().strftime("%d/%m/%y")
      f.write(f"Started training: {today}\n")
      f.write(f"Constants used in training\n")
      f.write(f"LR_Rate: {LEARNING_RATE}\n")
      f.write(f"Gamma: {DISCOUNT_FACTOR}\n")
      f.write("=" * 23)
      f.write("\n")
      f.write("=" * 23)
      f.write("\n")
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
261
      f.write(f"Method: {full_name}\n")
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
262
263
      f.write(f"Agent using PER: {per}\n")
      f.write(f"Results:\n")
264
      f.write(f"Learn steps: {learning_steps}\n")
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
265
266
267
      f.write(f"Average score: {avg_score}\n")
      f.write(f"Best score: {best_score}\n")
      f.write("="*23)
Eduard Pizur's avatar
Eduard Pizur committed
268
      f.write("\n")